Dodatkowe własności przekrojów poprzecznych

(Optional Cross Section Properties)

Istnieje wiele dodatkowych sposobów na określenie właściwości przepustowych przekroju - są wśród nich tzw. pola jałowego przepływu (ang. ineffective flow area), wały przeciwpowodziowe i stałe przeszkody blokujące przepływ (ang. blocked obstruction).