Długości odcinka rzeki

(Reach Lengths)

Długości poszczególnych odcinków rzeki odnoszą się do pomierzonych odległości pomiędzy punktami przekrojów poprzecznych. W szczególności wyróżnia się tutaj trzy charakterystyczne długości :

  • koryta właściwego (ang. channel, Ch): pomierzoną wzdłuż kinety
  • lewego terenu zalewowego (ang. left overbank, LOB): pomierzoną wzdłuż linii środka ciężkości przewidywanego przepływu prowadzonego przez ten obszar
  • prawego terenu zalewowego (ang. right overbank, ROB)

Zwykle długości te nie różnią się od siebie, jednak w miejscach gdzie rzeka zmienia kierunek lub meandruje, podczas gdy linia terenów zalewowych przebiega prosto, ich wartości mogą od siebie znacznie odbiegać.
Tam, gdzie mamy do czynienia z różnicami wyżej wymienionych odległości, obliczana jest średnia odległość pomiędzy przekrojami ważona względem ilości przepływu prowadzonego przez każdą część przekroju, wg wzoru (2-3) z rozdziału 2.