stopień

Gdzie w programie mogę dodać do danych budowlę typu stopień wodny?

Dane stopnia wodnego

Dane stopnia wodnego wprowadza się korzystając z polecenia Inline Structure (jeśli jest to budowla czołowa) lub Lateral Structure (jeśli jest to przelew boczny) w edytorze geometrii modelu. Wskazówki do modelowania przelewów znaleźć można w podręczniku Hydraulika HEC-RAS w rozdziale 8. oraz w HEC-RAS User's Manual w rozdziale 6.

Radosław Pasiok