2. Teoretyczne podstawy obliczeń przepływów jednowymiarowych

(Theoretical Basis for One-Dimensional Flow Calculations)

Rozdział ten opisuje metodologię obliczeń przepływów jednowymiarowych w HEC-RAS. Przedstawione zostały podstawowe równania wraz z dyskusją występujących wielkości. Opisane zostały schematy rozwiązań dotyczące zastosowania poszczególnych równań oraz zakres ich zastosowania.