Oferta


 

  • badania modelowe budowli i urządzeń wodnych (budowle piętrzące i ich zamknięcia, elektrownie wodne)
  • badania modelowe przepływu w ciekach wodnych (od analiz lokalnych po modele zlewni)
  • badania transformacji wezbrań w systemie zbiorników retencyjnych i optymalizacja pracy ich zamknięć
  • wykonanie operatów wodnoprawnych