Obliczenia strat związanych z kontrakcją

(Contraction and Expansion Loss Evaluation)

Straty energii zaistniałe przy przejściu strumienia w szerszy lub węższy przekrój obliczane są przez HEC-RAS następująco :

$$ h_o = C \left| \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} - \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \right|,\qquad \textrm{(2-17)} $$

gdzie $C$ jest współczynnikiem kontrakcji (rozszerzenia lub zwężenia strumienia). Program przyjmuje, że ma do czynienia ze zwężeniem strumienia, gdy wysokość prędkości obliczona dla sąsiednich przekrojów jest większa w dolnym. Sytuacja odwrotna, kiedy wartość obliczonej wysokości prędkości jest większa dla przekroju górnego, oznacza że nastąpiło rozszerzenie strumienia.