Porywanie powietrza przez strumień

(Air Entrainment in High Velocity Streams)

W korytach prowadzących przepływ z dużą prędkością, położenie zwierciadła wody może być znacznie wyższe ze względu na porywanie przez strumień powietrza. Zjawisko to nie dotyczy większości rzek, lecz należy na nie zwrócić uwagę przy analizie przepływów silnie nadkrytycznych (Fr > 1.6).

Aby uwzględnić wpływ napowietrzania strumienia, oprogramowanie HEC-RAS stosuje następujące dwie formuły:

$\frac{D_a}{D} = 0.906 \cdot e^{0.0615 Fr}$ przy wartościach $Fr \le 8.2, \qquad\textrm{(2-38)}$

$\frac{D_a}{D} = 0.620 \cdot e^{0.1051 Fr}$ przy wartościach $Fr > 8.2, \qquad\textrm{(2-39)}$

gdzie:

$D_a$ – głębokość strumienia napowietrzonego,
$D$ – głębokość strumienia bez napowietrzenia,
$e$ – stała matematyczna, równa 2.718282,
$Fr$ – liczba Froude’a.