Ograniczenia programu do obliczeń przepływu stacjonarnego

(Steady Flow Program Limitations)

Ze względu na wyrażenia analityczne wykorzystane w obecnej wersji programu poczynione są następujące założenia:

  1. Przepływ jest stacjonarny
  2. Przepływ jest wolnozmienny (Poza budowlami, takimi jak: mosty, przepusty i jazy. W takich miejscach, gdzie przepływ przyjmuje lokalnie charakter szybkozmienny, wykorzystane zostaje równanie zachowania pędu lub inne formuły empiryczne)
  3. Przepływ jest jednowymiarowy (oznacza to, że nie są uwzględniane składowe wektora prędkości przepływu w kierunkach innych, niż główny kierunek przepływu)
  4. Spadki koryta są niewielkie, tzn. nie przekraczają wielkości 1:10.

Przyjmuje się, że przepływ jest stacjonarny, ponieważ w równaniu energetycznym (2-1) nie są uwzględnione żadne człony zależne od czasu. Przyjmuje się, że przepływ jest wolnozmienny, ponieważ równanie (2-1) opiera się na założeniu, że w każdym przekroju panowuje hydrostatycny rozkład ciśnienia. W miejscach, gdzie przepływ zmienia swój charakter na szybkozmienny, do obliczeń wykorzystane zostaje równanie zachowania pędu lub inne formuły empiryczne. Przyjmuje się, że przepływ jest jednowymiarowy, ponieważ równanie (2-19) zakłada, że we wszystkich punktach przekroju poprzecznego wysokość energii strumienia jest taka sama.
Założenie o niewielkich spadkach koryta wynika z tego, że wysokości ciśnienia $Y$ w równaniu (2-1) reprezentowane są przez głębokości mierzone w pionie.