Obliczenia profili zwierciadła wody przepływów stacjonarnych