O Firmie


 

PPC Spółka została założona w 1995 roku.
Podstawowym rodzajem naszej działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych.