4. Przegląd dodatkowych możliwości programu

(Overview of Optional Capabilities)

Przy pomocy dodatkowych możliwości programu HEC-RAS mamy możliwość modelowania złożonych sytuacji. Możliwości te obejmują : analizę wielu profili i planów, opcjonalne równania strat związanych z tarciem, interpolację przekrojów, obliczenia przepływów
w reżimie mieszanym, modelowanie węzłów wodnych, obliczenia i optymalizację rozdziału przepływu.