Ogólne wskazówki dotyczące modelowania

(General Modeling Guidelines)

Budowa modelu geometrycznego w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji mostowej nie zależy zasadniczo od wyboru którejś z metod obliczeń mostów, jakie dostępne są w HEC-RAS. Wskazówki zawarte w tym rozdziale dotyczyć będą rozmieszczenia poprzecznych przekrojów obliczeniowych, definiowania pól jałowego przepływu oraz wyznaczania wartości strat wynikłych z kontrakcji strumienia przy przejściu przez konstrukcję mostową.