Obliczenia przepływów niskich

(Low Flow Computations)

O przepływie niskim mówimy, gdy odbywa się on całkowicie w świetle mostu i ma charakter przepływu o swobodnej powierzchni. W pierwszej kolejności, korzystając z równania ilości ruchu, program określa klasę przepływu. Obliczany jest pęd wewnątrz konstrukcji mostowej, na jej obu krańcach. Przekrój charakteryzujący się większym pędem (w którym nastąpiło maksymalne zwężenie strumienia) będzie traktowany jako przekrój kontrolny mostu. Jeżeli oba skrajne przekroje charakteryzują się takim samym pędem, jako kontrolny wybrany zostaje górny.

W przypadku określenia spokojnego reżimu przepływu (Fr < 1), pęd w przekroju kontrolnym przy głębokości krytycznej jest porównywany z pędem w przekroju dolnym 2 (w przypadku rwącego reżimu przepływu, porównanie dotyczy przekroju górnego 3). Gdy wartość pędu w przekroju dolnym przewyższa wspomnianą wartość w przekroju kontrolnym, świadczy to o całkowicie spokojnym charakterze ruchu (przepływ klasy A). W przeciwnym razie, świadczy to o zmiennym charakterze ruchu – zwężenie strumienia spowoduje przejście z ruchu spokojnego w rwący oraz wystąpienie odskoku hydraulicznego (przepływ klasy B). Jeżeli przepływ po obu stronach konstrukcji ma charakter rwący (Fr > 1), mamy do czynienia z przepływem klasy C.