Obliczenia przepływów wysokich

(High Flow Computations)

Obliczanie wysokich przepływów w HEC-RAS (zwierciadło wody osiąga poziom najwyższego punktu spodu konstrukcji nośnej mostu, ang. bridge deck) możemy przeprowadzić zarówno przy pomocy równania energii, jak i używając do tego celu równań dla przepływów ciśnieniowych i/lub przelewów. Poniżej przedstawione zostaną obie metodologie.