Wyjątkowe problemy związane z mostami i ich sugerowane rozwiązania

(Unique Bridge Problems and Suggested Approaches)

Wiele mostów ma bardziej złożoną konstrukcję niż te proste przykłady zaprezentowane w poprzednim rozdziale. Bieżący rozdział ma na celu wskazanie w jaki sposób HEC-RAS może być wykorzystany do obliczeń profili zwierciadła wody wewnątrz bardziej złożonych przepraw mostowych. Ta dyskusja jest rozszerzeniem poprzedniego rozdziału i tutaj przedstawione zostaną jedynie problemy nie omówione wcześniej.