7. Modelowanie mostów i/lub przepustów z wieloma światłami

(Modeling Multiple Bridge and/or Culverts Openings)