Obliczenia hydrauliczne zamknięć

(Hydraulic Computations Through Gated Spillways)

Obliczenia wszystkich rodzajów zamknięć mogą być wykonywane zarówno dla przepływu swobodnego, jak i wtedy, gdy wlot i wypływ są zatopione. Jeżeli zamknięcia podniesione są na wysokość większą od poziomu wody na górnym stanowisku, program przeprowadzi obliczenia jak dla przelewu bez zamknięć. Jeżeli poziom górnej wody jest wyższy lub równy wysokości zamknięcia przemnożonej przez 1.25 (licząc od poziomu korony przelewu zamknięć), do obliczeń użyte zostają równania wypływu przez otwór. Gdy poziom górnej wody znajduje się pomiędzy wartościami 1.25 a 1.0 razy wysokość zamknięcia, wówczas przyjmuje się że przepływ odbywa się w strefie przejściowej pomiędzy przepływem swobodnym, a wypływem z otworu. Wysokość energii na górnym stanowisku obliczana jest wówczas przy użyciu obu równań, a wyniki są uśredniane. Jeżeli wysokość wody górnej jest mniejsza lub równa wysokości zamknięcia, wówczas przepływ obliczany jest jako swobodny.