Metody dla przepływów wysokich

(High Flow Methods)

 W przypadku przepływów wysokich (gdy zwierciadło wody znajduje się powyżej poziomu spodu konstrukcji mostu) mamy możliwość wykonania obliczeń dwoma metodami: dla przepływu ciśnieniowego i przelewu (ang. pressure and weir flow) oraz standardową metodą energetyczną (ang. energy-based method). Poniżej podano kilka przykładów, dla których używa się różnym metod modelowania.

  1. Gdy konstrukcja jezdna mostu nie stanowi dużej przeszkody dla przepływu i przepływ w świetle mostu nie ma charakteru wypływu z otworu, powinno się skorzystać z metody energetycznej.
  2. Gdy konstrukcja jezdna mostu stanowi dużą przeszkodę dla przepływu i wywołuje duże spiętrzenie, powinno się skorzystać z metody przelewu i przepływu ciśnieniowego.
  3. Gdy dochodzi do przepływu ponad konstrukcją mostu i jego nasypami, ale przepływ ten nie jest znacząco podtopiony przez wysoki poziom wody dolnej, powinno się skorzystać z metody przepływu ciśnieniowego i przelewu. Metoda ta zostanie automatyczna zastąpiona metodą energetyczną gdy stopień podtopienia przepływu przekroczy 95%. Użytkownik może samodzielnie zmienić wartość procentową podtopienia, przy której nastąpić ma zamiana metody ciśnieniowej na energetyczną. Można to zrobić korzystając z polecenia Deck/Roadway w edytorze mostów i przepustów.
  4. Gdy przepływ przez most jest w znacznym stopniu podtopiony, a przepływ ponad konstrukcją nie ma wyraźnego charakteru przepływu przez przelew, powinno się użyć metody energetycznej.