Mosty wyniesione

(Perched Bridges)

Most wyniesiony to taki, do którego doprowadzone są drogi biegnące na poziomie terenów zalewowych i jedynie w sąsiedztwie samego mostu poziom drogi podnosi się, by możliwe było przekroczenie ponad spodziewanym poziomem wody (rys. 5.9). Typową sytuacją w czasie wezbrania w przypadku tego rodzaju mostów jest przepływ niski w świetle mostu i przepływ po terenie zalewowym. Ponieważ drogi doprowadzające do mostu nie są położone dużo wyżej niż poziom terenów zalewowych, to założenie, że przepływ odbywa się tam jak na przelewie, często nie ma podstaw. Rozwiązanie oparte na równaniu energii byłoby lepsze niż rozwiązanie dla przelewu z uwzględnieniem podtopienia. Z tego powodu tego rodzaju mosty powinny być zwykle modelowane za pomocą metody energetycznej, zwłaszcza, gdy znaczna część przepływu odbywa się po terenach zalewowych.

Rys. 5.9. Przykład mostu wyniesionego.

Rys. 5.9. Przykład mostu wyniesionego.