Mosty niskowodne

(Low Water Bridges)

Mosty niskowodne (rys. 5.10) są projektowane tak, by mieścić w swoim świetle jedynie niskie przepływy. Wezbrania przepuszczane są ponad drogą i mostem. Gdy modeluje się taki most na przepływ powodziowy spodziewanym sposobem pracy konstrukcji jest kombinacja przepływu ciśnieniowego i przelewu ponad drogą. Jednakże w przypadku, gdy większość przepływu odbywa się ponad koroną drogi i mostu, poprawka na podtopienie może być źródłem znacznego błędu w obliczeniach. Jeśli spodziewamy się wysokiego poziomu wody na dolnym stanowisku mostu, lepszym rozwiązaniem może być użycie metody energetycznej.

Rys. 5.10. Przykład mostu niskowodnego.

Rys. 5.10. Przykład mostu niskowodnego.