Mosty sąsiadujące

(Parallel Bridges)

Razem z pojawieniem się rozdziału nitek autostrad w modelowaniu często zaczął się pojawiać problem mostów sąsiadujących (rys. 5.12). W przypadku nowych autostrad mosty te zazwyczaj są identyczne. Straty hydrauliczne powodowane takimi mostami wynoszą od pojedynczej do dwukrotnej straty powodowanej przez most pojedynczy (Bradley, 1978). Wyniki badań modelowych pokazują (Bradley, 1978), że dla testowanego zakresu konstrukcji strata na mostach sąsiadujących wynosi od 1.3 do 1.55 straty powodowanego mostem pojedynczym. Przypuszczalnie, gdyby mosty znajdowały się wystarczająco daleko, wówczas straty sumaryczne byłyby równe podwojonej stracie powodowanej mostem pojedynczym. Jeśliby mosty znajdowały się blisko siebie, tak że przepływ nie rozwijałby się pomiędzy nimi, wówczas mogłyby zostać zamodelowane jako jeden most. Jeśli pomiędzy mostami jest wystarczająco dużo miejsca, tak że przepływ ma szansę się rozwinąć, wówczas powinny one zostać zamodelowane jako osobne konstrukcje mostowe. Jeśli modelowane są oba mosty, powinno się zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zamodelowanie rozwinięcia się i kontrakcji strumienia pomiędzy mostami. Współczynniki kontrakcji i ekspansji powinny być ustalane tak samo, jak dla konstrukcji pojedynczych.

Rys. 5.12. Przykład mostów bliźniaczych.

Rys. 5.12. Przykład mostów sąsiadujących.