Mosty z wieloma światłami

(Multiple Bridge Opening)

Niektóre mosty (rys. 5.13) mają więcej niż jedno światło do przepuszczenia wielkich wód, szczególnie w przypadku szerokiej terasy zalewowej doliny. Szeregi przepustów, mosty z bocznymi otworami ulgi, osobne otwory mostowe dla podzielonego koryta, to wszystko są przykłady przekrojów wielootworowych. Jeśli istnieje więcej niż jeden otwór w przekroju mostu i dodatkowo dochodzi do zróżnicowania poziomu zwierciadła wody w otoczeniu każdego z nich, problem może okazać się bardzo złożony. HEC-RAS radzi sobie z takimi wielootworowymi mostami i/lub przepustami. Szczegółowy opis modelowania wielootworowych mostów i/lub przepustów znajduje się w 7 rozdziale tego podręcznika i w rozdziale 6 User's Manual.

Rys. 5.13. Przykład przekroju wielootworowego.

Rys. 5.13. Przykład przekroju wielootworowego.