Pola jałowego przepływu

(Ineffective Flow Areas)

Ta opcja umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie takich części przekroju, które zawierają wodę, ale nie odbywa się w nich właściwy przepływ (zachodzi tzw. przepływ jałowy). Pola te używane są do opisu tych części przekróju, które są zalane przez wodę, lecz jej prędkość w głównym kierunku przepływu jest znikoma. Woda ta uwzględniania jest w obliczeniach objętości fali powodziowej i w innych, związanych z obwodem zwilżonym, jednak pole przekroju przez nią zajmowane nie jest uwzględniane jako pole aktywnego przepływu. Wprowadzenie pola jałowego przepływu powoduje, że obwod zwilżony przekroju równy jest obwodowi pola aktywnie prowadzącego przepływ. Przykład pola jałowego przepływu przedstawiono na rys. 3.4. Zakreskowane na zielono pole po lewej stronie rysunku traktowane będzie jako jałowe.

Rys. 3.4. Przekrój z normalnym polem jałowego przepływu

Rys. 3.4. Przekrój z normalnym polem jałowego przepływu

Pole jałowego przepływu wprowadzić można do przekroju na dwa sposoby. Pierwszy pozwala na wprowadzenie dwóch odległości (we współrzędnych przekroju) oraz wysokości -- jest to tzw. normalne pole jałowe (ang. normal ineffective flow area). Jeżeli obliczony poziom zwierciadła wody nie przekracza podanych wysokości pola, wówczas obszary : po lewej stronie odległości mniejszej oraz po prawej stronie odległości większej, rozpatrywane są jako jałowe. Jeśli zwierciadło wody ułoży się powyżej podanych wysokości, wówczas obszary tracą swe początkowe właściwości i traktowane są jako normalne pola przepływu.
Drugi sposób pozwala na umieszczenie w przekroju do dziesięciu pól jałowego przepływu o prostokątnym kształcie, poprzez wprowadzenie odległości ich lewych i prawych krawędzi ograniczających oraz ich wysokości -- będzie to złożone pole jałowego przepływu (ang. multiple ineffective flow area). Także w tym przypadku, jeżeli zwierciadło wody ułoży się powyżej danej wysokości pola, przestaje ono być traktowane jako jałowe.