Przeszkody

(Obstructions)

Ta opcja pozwala użytkownikowi na określenie obszarów przekroju, które będą stale zablokowane dla przepływu. Przeszkody zmniejszają pole przekroju poprzecznego i powodują uwzględnienie w obliczeniach dodatkowego obwodu zwilżonego, wynikającego z ich ewentualnego kontaktu z wodą. W odróżnieniu jednak od wałów są one swobodnie opływane, gdyż nie stanowią liniowej przeszkody, uniemożliwiającej wodzie rozlewanie się na inne części przekroju.
Mamy do wyboru dwa sposoby utworzenia przeszkód stałych. Pierwszy, podobnie jak w przypadku pól jałowego przepływu, pozwala na wprowadzenie dwóch odległości ograniczających i dwóch wysokości przeszkód -- są to tzw. przeszkody normalne (ang. normal obstructions). W tym przypadku obszary położone na lewo od lewej stacji  i na prawo od prawej stacji przeszkody są wyłączone z przekroju, do poziomu podanych wysokości. Przykład takiej przeszkody pokazany został na rys. 3.7.

Rys. 3.7. Przykład przeszkody normalnej

Rys. 3.7. Przykład przeszkody normalnej

Drugi sposób pozwala na utworzenie do dwudziestu oddzielnych przeszkód stałych, poprzez wprowadzenie ograniczających je dwóch odległości oraz ich wysokości -- są to przeszkody złożone (ang. multiple obstructions). Ten typ przeszkód przedstawiony został na rys. 3.8.

Rys. 3.8. Przykład przeszkody złożonej

Rys. 3.8. Przykład przeszkody złożonej