Współczynniki strat energetycznych

(Energy Loss Coefficients)

Ustalenie strat energii strumienia odbywa się przy użyciu kilku rodzajów współczynników strat. Są to 1) współczynnik szorstkości Manning’a n (lub szorstkość zastępcza „k”) do określenia strat na tarcie, 2) współczynniki kontrakcji i ekspansji strumienia, potrzebne do oszacowania strat w odcinkach przejściowych oraz 3) współczynniki dla mostów i przepustów, potrzebne do oszacowania strat związanych z przepływem przez przelewy, związanych z filarami, wytworzeniem się przepływu ciśnieniowego, istnieniem wlotów i wylotów. Współczynniki dla mostów i przepustów omówione zostaną w rozdziałach 5 i 6.