Reżim przepływu

(Flow Regime)

Obliczenia przebiegają od przekroju o znanych, bądź przyjętych warunkach brzegowych, w górę rzeki dla przepływów spokojnych (Fr < 1) lub w dół rzeki dla przepływów rwących (Fr > 1). Przed wykonaniem obliczeń należy wybrać reżim przepływu, dla jakiego będą one prowadzone (spokojny, rwący bądź mieszany). Reżim przepływów rwących obejmuje krytyczne położenie zwierciadła wody i niższe, natomiast reżim przepływów spokojnych obejmuje krytyczne położenie zwierciadła i wyższe. Jeżeli spodziewane są przejścia przepływu z jednego reżimu do drugiego, należy wybrać opcję reżimu mieszanego. Dokładne omówienie obliczeń dla mieszanego reżimu przepływu znajduje się w rozdziale 4.