Natężenie przepływu

(Discharge Information)

Aby określić położenie zwierciadła wody, wymagane jest podanie natężenia przepływu prowadzonego przez każdy z przekrojów. Wartości natężenia wprowadza się dla górnych krańców każdego z odcinków rzeki, począwszy od górnych części systemu. Wartość natężenia przepływu pozostaje stała na odcinku, chyba że zostanie wprowadzona inna wartość dla któregoś z niższych przekroju na tym samym odcinku. Nie można wprowadzić innego natężenia przepływu w przekrojach przecinających mosty, przepusty lub węzły wodne. Natężenie przepływu musi być podane osobno dla każdego z profili, których ilość wcześniej określiliśmy (ang. number of profiles).