Przepływ klasy C

Przepływ klasy C zachodzi, gdy w całym otoczeniu mostu przepływ ma charakter zdecydowanie rwący (Fr > 1). Program w tym przypadku może użyć do obliczeń zarówno metody opartej o równanie pędu jak i metody energetycznej.