Przepływ ciśnieniowy i przelew

(Pressure and Weir Flow Method)

W tym podejściu w obliczeniach zostają użyte specjalne wzory hydrauliczne. Charakterystyka tych dwóch połączonych rodzajów przepływu podana została poniżej.