9. Obliczenia zabudowy terenów zalewowych

(Floodplain Enchroachments Calculations)

Oszacowanie wpływu zabudowania terenów zalewowych na profil zwierciadła wody jest przedmiotem szczególnego zainteresowania planistów, urbanistów i inżynierów środowiska. Jest to również znaczący aspekt programów ubezpieczeń od powodzi. HEC-RAS posiada pięć różnych metod określania sposobu zabudowywania terenów zalewowych dla analiz przepływów stacjonarnych. Ten rozdział opisuje szczegółowo każdą z tych pięciu metod oraz dodatkowe uwagi dotyczące zabudowywania pola przepływu w mostach, przepustach i przekrojach wielootworowych (ang. multiple openings). Czytelnik znajdzie tu również ogólne uwagi dotyczące podejścia do analizy zabudowywania pola przepływu.

Informacje o tym, jak wprowadzać dane o zabudowywaniu, jak wykonywać obliczenia zabudowywania i jak przeglądać ich wyniki, znajdują się w rozdziale 9. HEC-RAS User’s Manual.