Metody zabudowywania

(Encroachment Methods)

HEC-RAS zawiera pięć opcjonalnych metod określania w jaki sposób zabudowywane będą tereny zalewowe w każdym z przekrojów obliczeniowych. Każda z metod przedstawiona została poniżej.