1 metoda zabudowywania

(Encroachment Method 1)

W metodzie 1 użytkownik samodzielnie określa dokładne położenie stacji zabudowań w każdym z przekrojów obliczeniowych. Stacje te mogą być określane odmiennie dla każdego z profili. Przykład zabudowywania typu 1 pokazano na rys. 9.1.

 

Rys. 9.1. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 1

Rys. 9.1. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 1