5 metoda zabudowywania

(Encroachment Method 5)

5 metoda działa bardzo podobnie do metody 4 z tą różnicą, że do znalezienia pożądanego poziomu zwierciadła wody używana jest w niej procedura optymalizująca. Dozwolono maksymalnie 20 prób w czasie poszukiwania rozwiązania. Program spróbuje uzyskać rozwiązanie przy równomiernej redukcji modułu przepływu po obu stronach koryta głównego chyba, że będzie to niemożliwe i stacja zabudowy wkraczać będzie zawsze w obszar koryta. Dane wejściowe do metody 5 składają się z docelowego wzrostu poziomu wody oraz docelowego wzrostu poziomu energii. Celem programu jest osiągnięcie docelowego wzrostu poziomu wody bez przekraczania poziomu energii. Jeśli będzie to niemożliwe, program spróbuje znaleźć zwierciadło, które spełnia wymagania docelowego wzrostu energii. Jeśli poziom energii nie zostanie wprowadzony, program będzie zwiększał zabudowę aż do momentu osiągnięcia docelowego wzrostu poziomu zwierciadła wody. Jeśli wprowadzona zostanie jedynie wartość docelowego wzrostu energii, program będzie zwiększał zabudowę, aż do osiągnięcia żądanego wzrostu energii. Jeśli żadna z docelowych wartości nie zostanie osiągnięta po 20 próbach, program wyszuka najlepsze z uzyskanych rozwiązań i weźmie je jako ostateczny wynik. Docelowy wzrost poziomu wody i energii może być inny dla każdego z przekrojów, podobnie jak w metodach od 1 do 4. Przykład zabudowywania metodą 5 pokazano na rys. 9.5.

Rys. 9.5. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 5

Rys. 9.5. Przykład zabudowywania terenów zalewowych typu 5