Zabudowywanie przy mostach, przepustach i przekrojach wielootworowych

(Bridge, Culverts, and Multiple Opening Encroachments)

Ogólnie rzecz biorąc domyślnym sposobem ustalania zabudowy wokół mostów, przepustów i przekrojów wielootworowych jest użycie w przekrojach wewnątrz konstrukcji i w przekroju bezpośrednio powyżej niej takiej zabudowy jak obliczono w przekroju bezpośrednio poniżej konstrukcji (program działa w ten sposób automatycznie). Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły.

Pierwszym wyjątkiem jest przypadek, gdy korzysta się z metody 1. Wtedy użytkownik może określić odmienne stacji zabudowy dla przekrojów poniżej, powyżej i wewnątrz samej konstrukcji. Wewnątrz można określić tylko jedną wartość zabudowy (dla wszystkich przekrojów wewnętrznych).

Drugim wyjątkiem jest, gdy w czasie obliczeń metodami od 2 do 5 i korzystania jedynie z metody energetycznej obliczeń konstrukcji mostowych. Wówczas program również pozwala na określenie różnych kryteriów zabudowy wewnątrz konstrukcji mostu. Jeśli korzysta się z jakiejkolwiek innej metody obliczeń mostów (Yarnell, WSPRO, przepływu ciśnieniowego, ciśnieniowego i przelewu, przepływu niskiego i przelewu) program wykorzysta zabudowę obliczoną w przekroju poniżej i użyje jej wewnątrz konstrukcji i w przekroju powyżej.

W przypadku przepustów i przekrojów wielootworowych i użycia metody zabudowywania od 2 do 5 program zawsze wykorzysta zabudowę obliczoną poniżej konstrukcji i użyje jej wewnątrz konstrukcji i tuż powyżej. Jedynym sposobem na uniknięcie tego jest użycie 1 metody zabudowywania.

Można również wyłączyć obliczenia zabudowy w mostach, przepustach i przekrojach wielootworowych.