Ogólne wskazówki do modelowania

(General Modeling Guidelines)

Procedura obliczeniowa przepustów w HEC-RAS jest podobna do procedury obliczeń mostów, z tą różnicą, że w celu oszacowania strat na wlocie do przepustu używane jest standardowe równanie hydrauliki przepustów Federalnej Agencji Autostrad (FHWA, 1985). Rys. 6.1 przedstawia typowy przepust drogowy o przekroju prostokątnym. Jak widać przepust jest podobny pod wieloma względami do mostu. Ścianki przepustu odpowiadają przyczółkom, a jego sklepienie odpowiada pokładowi mostu.

Rys. 6.1. Typowy przepust drogowy

Rys. 6.1. Typowy przepust drogowy

Z powodu podobieństwa do mostów, przepusty obliczane są w sposób podobny jak one. Układ przekrojów obliczeniowych, użycie jałowych pól przepływu, dobór współczynników strat i większość innych aspektów modelowania mostów dotyczy również przepustów.