Typy przepustów

(Types of Culverts)

HEC-RAS może wykonać obliczenia dla dziewięciu najbardziej popularnych kształtów przepustów. Kształty te obejmują m.in. przekroje kołowe, półkoliste, prostokątne, łukowe, eliptyczne i inne, pokazane na rys. 6.2. Program może wykonać obliczenia do 10 różnych typów przepustów w danej lokalizacji (każda zmiana kształtu, spadku, szorstkości, typu wlotu wymaga określenia nowego typu przepustu). W ramach danego typu przepustów można umieścić do 25 identycznych przewodów.

Rys. 6.2 Powszechnie stosowane kształty przepustów.

Rys. 6.2 Powszechnie stosowane kształty przepustów.