Ograniczenia modelu przepustów

(Limitations of Culvert Routines in HEC-RAS)

Obliczenia przepustów wykonywane są z założeniami, że przepusty mają stały spadek i przekrój oraz prowadzą stałą wielkość przepływu.