Obliczenia wody górnej przy kontroli wylotem

(Computing Outlet Control Headwater)

W warunkach kontroli wylotem wymagany do uzyskania określonego wydatku poziom energii na górnym stanowisku obliczany musi być przy uwzględnieniu kilku warunków wewnątrz przepustu i poniżej niego. Rys. 6.9 przedstawia schemat logiczny obliczeń przy kontroli wylotem. W tych warunkach do obliczenia zmiany energii w przepuście HEC-RAS używa równania Bernouliego. Obliczenia przy kontroli wylotem oparte są zatem na równaniu energii. Program używa następującego równania:

$$Z_3+Y_3+\frac{\alpha_3 v_3^2}{2g} = Z_2+Y_2+\frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}+H_L , \qquad \textrm{(6-4)}$$

gdzie:
$Z_3, Z_2$ - poziom dna przepustu na górnym i dolnym stanowisku,
$Y_3, Y_2$ - głębokość wody powyżej poziomu dna przepustu na górnym i dolnym stanowisku,
$v_3, v_2$ - średnia prędkość przepływu na górnym i dolnym stanowisku,
$\alpha_3, \alpha_2$ - współczynnik rozkładu prędkości na górnym i dolnym stanowisku,
$g$ - przyspieszenie ziemskie,
$H_L$ - całkowita strata energii w przepuście (pomiędzy przekrojami 2 i 3).

Rys. 6.9. Schemat logiczny obliczeń przepustu kontrolowanego wylotem

Rys. 6.9. Schemat logiczny obliczeń przepustu kontrolowanego wylotem