Przelew ponad koroną

(Weir Flow)

Początkowe obliczenia przepływu przez przepust odbywają się przy założeniu, że całość przepływu odbywa się przez przewody przepustu. Gdy obliczony zostanie poziom wody górnej, program sprawdza, czy nie został osiągnięty poziom, przy którym dochodzi do przelania się wody ponad koroną nasypu przepustu. Jeśli obliczony poziom wody górnej znajduje się poniżej tego poziomu, wówczas wynik ten uznany zostaje za końcowy ostateczny. Jeśli zaś woda górna znajduje się powyżej tego poziomu, program iteracyjnie oblicza jaka ilość przepływu wydatkowana będzie przez przewody przepustu, a jaka przeleje się ponad koroną. W czasie tej procedury iteracyjnej program przelicza rozwiązania dla kontroli wlotem i kontroli wylotem dla każdego z przybliżeń. Zwykle przyjmuje się, że właściwym rozwiązaniem jest wyższy z obliczonych poziomów, chyba, że program uzna, że w dla danych warunków nie może zachodzić kontrola wlotem. Iteracja odbywa się do momentu, w którym rozdział przepływu pomiędzy przewodami przepustu a przelewem daje w wyniku ten sam (z pewną tolerancją) poziom energii na górnym stanowisku.