Rwący i mieszany reżim przepływu w przepustach

(Supercritical and Mixed Flow Regime Inside of Culvert)

Dopuszcza się do wytworzenia się w przepuście ruchu rwącego lub mieszanego reżimu przepływu. W czasie obliczeń dla kontroli wylotem w pierwszej kolejności wykonywane są obliczenia dla spokojnego reżimu przepływu. Jeśli przepust jest ułożony pod znacznym spadkiem, wówczas program domyślnie przyjmie za rozwiązanie wewnątrz przewodu głębokość krytyczną. Jeśli tak się stanie, wykonywane są następnie obliczenia dla rwącego reżimu przepływu - rozpoczynają się one w górnym przekroju przepustu, w którym zakłada się istnienie głębokości krytycznej, i przebiegają aż do dolnego przekroju przepustu. W każdym kroku obliczeń dla reżimu rwącego program sprawdza energię właściwą strumienia i porównuje ją z energią obliczoną dla reżimu spokojnego. Jeśli w jakimś miejscu energia właściwa strumienia dla reżimu spokojnego jest wyższa niż dla rwącego, program zakłada w tym miejscu wystąpienie odskoku hydraulicznego. Jeśli tak się nie stanie, obliczenia reżimu rwącego kontynuowane są wewnątrz przepustu i dalej poniżej budowli.