Zamknięcia z przelewem górą

(Overflow gates)

Zamknięcia z przelewem górą to zamknięcia, których górna krawędź może być obniżana i podnoszona. Zamknięcia tego typu mogą być umieszczone w przekroju otwartym (nie ma żadnego ograniczenia przepływu powyżej krawędzi zamknięcia) lub zamkniętym. Przykład zamknięcia z przelewem górą pokazano na rys. 8.8.

Rys. 8.8. Przykład zamknięcia z przelewem górą

Rys. 8.8. Przykład zamknięcia z przelewem górą

Zamknięcia z przelewem górą modelowane są przy użyciu standardowego równania przelewu:

$$Q = CLH^{3/2}, \qquad\textrm{(8-6)}$$

gdzie $C$ – współczynnik wydatku przelewu, którego wartość zawiera się zwykle w granicach 2.6 – 4.0 i zależy od kształtu przelewu. Większość zamknięć tego typu ma charakter ostrej krawędzi, dla którego odpowiednią wartością współczynnika jest 3.1.
$L$ – długość przelewu [m],
$H$ – wysokość energii strumienia na górnym stanowisku mierzona od korony przelewu [m].