Hydraulika przepływów stacjonarnych

(Steady Flow Hydraulics)

Wykonując analizę przepływu stacjonarnego HEC-RAS znajduje rozwiązanie równania energii tak samo jak w normalnym przekroju. Jedyną różnicą jest to, że pole przekroju i obwód zwilżony są ograniczone do pola pomiędzy dnem przekroju a jego pokrywą. Gdy program obliczy poziom zwierciadła wyższy od wysokości przewodu, wówczas linia zwierciadła wody reprezentuje linię ciśnień. Czynna powierzchnia przekroju i obwód zwilżony nadal obliczane są na podstawie wielkości światła przewodu, ale zbilansowanie równania energii wymaga użycia wysokości ciśnienia zamiast linii zwierciadła wody. Przykład takiej sytuacji przedstawiono na rys. 4.14.

Rys. 4.14. Profil zwierciadła wody z linią energii i linią ciśnień.

Rys. 4.14. Profil zwierciadła wody z linią energii i linią ciśnień.

W przypadku analiz przepływu stacjonarnego użytkownik nie musi włączać żadnych dodatkowych opcji, aby uzyskać ten efekt. Wystarczy dodać do dowolnych przekrojów pokrywy.

Uwaga: Jeśli użytkownik założy zbyt niski poziom górnej powierzchni pokrywy i linia ciśnienia (poziom zwierciadła wody) go przekroczy, wówczas program potraktuje otwarte pole przekroju powyżej pokrywy jako czynne pole prowadzące przepływ.