Tabele współczynników od 6-1 do 6-5

 Tab. 6-1 Współczynniki Manninga n dla przewodów zamkniętych prowadzących przepływ częścią przekroju


Typ koryta i opis Type of Channel and Description Minimum Normal Maximum
Mosiądz: Brass, smooth: 0.009 0.010 0.013
Stal: Steel:      
Złączenia kołnierzowe i spawane Lockbar and welded 0.010 0.012 0.014
Złączenia nitowane i gwintowane Riveted and spiral 0.013 0.016 0.017
Żeliwo: Cast Iron:      
Bitumowane Coated 0.010 0.013 0.014
Niebitumowane Uncoated 0.011 0.014 0.016
Żelazo kute: Wrought Iron:      
Czarne Black 0.012 0.014 0.015
Ocynkowane Galvanized 0.013 0.016 0.017
Blacha falista: Corrugated Metal:      
Kanały podziemne Subdrain 0.017 0.019 0.021
Kanały burzowe Storm Drain 0.021 0.024 0.030
Szkło akrylowe Lucite 0.008 0.009 0.010
Szkło: Glass: 0.009 0.010 0.013
Cement: Cement:      
czysta powierzchnia cementowa Neat, surface 0.010 0.011 0.013
zaprawa cementowa Mortar 0.011 0.013 0.015
Beton: Concrete:      
rura prosta bez zanieczyszczeń Culvert, straight and free of debris 0.010 0.011 0.013
rura z łukami, łączona i lekko zanieczyszczona Culvert with bends, connections, and some debris 0.011 0.013 0.014
rura o powierzchni wygładzonej Finished 0.011 0.012 0.014
przewód kanalizacyjny prosty z włazami i odgałęzieniami Sewer with manholes, inlet, etc., straight 0.013 0.015 0.017
rura o niewyprawionej powierzchni wykonana w formie stalowej Unfinished, steel form 0.012 0.013 0.014
rura o niewyprawionej powierzchni wykonana w gładkim drewnianym deskowaniu Unfinished, smooth wood form 0.012 0.014 0.016
rura o niewyprawionej powierzchni, wykonana w szorstkim drewnianym deskowaniu Unfinished, rough wood form 0.015 0.017 0.020
Drewno: Wood:      
rury drewniane wykonane z klepek Stave 0.010 0.012 0.014
drewno warstwowe, impregnowane Laminated, treated 0.015 0.017 0.020
Glina wypalana: Clay:      
zwykła rura drenarska Common drainage tile 0.011 0.013 0.017
przewód kanalizacyjny kamionkowy Vitrified sewer 0.011 0.014 0.017
przewód kanalizacyjny kamionkowy z włazami i odgałęzieniami Vitrified sewer with manholes, inlet, etc. 0.013 0.015 0.017
Kanał kamionkowy z wlotami z kratek ściekowych Vitrified Subdrain with open joint 0.014 0.016 0.018
Mur ceglany: Brickwork:      
Klinkierowy Glazed 0.011 0.013 0.015
wyprawiony zaprawą cementową Lined with cement mortar 0.012 0.015 0.017
Kanał ściekowy Sanitary sewers coated with sewage slime with bends and connections 0.012 0.013 0.016
Kanał, brukowane gładkie dno Paved invert, sewer, smooth bottom 0.016 0.019 0.020
Mur z kamienia łamanego na zaprawie cementowej Rubble masonry, cemented 0.018 0.025 0.030

 

Tab. 6-2 Współczynniki Manninga n dla przewodów z blachy falistej 


Typ przewodu i średnica Type of Pipe and Diameter Unpaved / niebrukowany
25% Paved Fully Paved
Pierścieniowy 2.67 x 2 cale (wszystkie średnice) Annular 2.67 x 2 in. (all diameters) 0.024 0.021 0.021
 Spiralny 1.50 x 1/4 cala  Helical 1.50 x 1/4 in.:      
0.20m 8 inch diameter 0.012    
0.25 m 10 inch diameter 0.014    
Spiralny 2.67 x 2 cala: Helical 2.67 x2 inc.:      
0.30 m 12 inch diameter 0.011    
0.45 m 18 inch diameter 0.014    
0.60 m 24 inch diameter 0.016 0.015 0.012
0.90 m 36 inch diameter 0.019 0.017 0.012
1.20 m 48 inch diameter 0.02 0.02 0.012
1.50 m 60 inch diameter 0.021 0.019 0.012
Pierścieniowy 3 x 1 cala (wszystkie średnice) Annular 3 x 1 in. (all diameters) 0.027 0.023 0.012
Spiralny 3 x 1 cala: Helical 3 x 1 in. :      
1.20 m 48 inch diameter 0.023 0.02 0.012
1.35 m 54 inch diameter 0.023 0.02 0.012
1.50 m 60 inch diameter 0.024 0.021 0.012
1.65 m 66 inch diameter 0.025 0.022 0.012
1.80 m 72 inch diameter 0.026 0.022 0.012
1.95 m i większe 78 inch & larger 0.027 0.023 0.012
Falowane 6 x 2 cala: Corrugations 6 x 2 in.:      
1.50 m 60 inch diameter 0.033 0.028  
1.80 m 72 inch diameter 0.032 0.027  
3.00 m 120 inch diameter 0.03 0.026  
4.50 m 180 inch diameter 0.028 0.024