3. Wymagane dane

W rozdziale tym przedstawiono podstawowe wymagania co do danych, jakie potrzebne są do wykonania obliczeń przepływu jednowymiarowego w HEC-RAS.

Główne zadanie HEC-RAS jest dość proste - jest to obliczenie poziomu zwierciadła wody we wszystkich interesujących nas miejscach albo dla określonych wartości natężenia przepływu (analiza stacjonarna) albo poprzez przepuszczenie przez układ jakiejś fali (analiza niestacjonarna). Dane, jakie potrzebne są do wykonania tych zadań, przydzielone zostały do następujących kategorii: dane geometryczne; dane o przepływach stacjonarnych i niestacjonarnych; dane o rumowisku rzecznym (obecnie niedostępne). Dane geometryczne potrzebne są do każdego rodzaju analiz prowadzonych przez HEC-RAS. Pozostałe wymagane są tylko w takim wypadku, gdy chcesz wykonać jakiś określony typ analizy (np. dane o przepływach stacjonarnych potrzebne są do obliczeń stacjonarnych profili zwierciadeł wody).