Obliczenia przejść przepływów niestacjonarnych

Prawa fizyki, które rządzą przepływem to: (1) zasada zachowania masy (ciągłość) oraz (2) zasada zachowania pędu. Prawa te wyrażone są matematycznie przez równania różniczkowe, które będą dalej nazywane równaniami ciągłości i pędu. Wyprowadzenie tych równań przedstawione w tym rozdziale opiera się na pracy Jamesa A. Liggetta, zamieszczonej w książce "Unsteady Flow in Open Channels" (Mahmood i Yevjevich, 1975)