Siła ciążenia

(Gravitational Force)

Siła wywierana w kierunku $x$ na objętość kontrolną cieczy wskutek działania ciążenia równa jest :

$$F_{g} = - \rho g A \sin \theta \Delta x \, ,\qquad\textrm{(2-53)}$$

gdzie $\theta$ jest kątem, jaki tworzy linia dna koryta z poziomem. W naturalnych ciekach $\theta$ jest małe i $\sin \theta \approx \tan \theta = - \partial z_0 / \partial x$, gdzie $z_0$ jest poziomem dna. Zatem siła ciążenia może zostać zapisana jako

$$F_{Pn} = - \rho g A \frac{\partial z_0}{\partial x} \Delta x \, .\qquad\textrm{(2-54)}$$

Siła ta przyjmuje dodatnie wartości dla ujemnych spadków dna.