Rozwiązanie rzadkiego układu równań liniowych metodą Skyline