Równoważna droga przepływu

(Equivalent Flow Path)

Równoważna droga przepływu dana jest wyrażeniem:

$$\Delta x_e = \frac{\overline{A}_c\overline{S}_{fc}\Delta x_c + \overline{A}_f\overline{S}_{ff}\Delta x_f}{\overline{A}\,\overline{S}_{f}} \qquad\textrm{(2-105)}$$

$$\overline{\phi} = \frac{\overline{K}_c}{\overline{K}_c+\overline{K}_{f}} \qquad\textrm{(2-106)}$$

gdzie $\overline{\phi}$ jest średnim współczynnikiem rozkładu przepływu na danym odcinku. Wówczas:

$$\Delta x_e = \frac{\overline{A}_c\Delta x_c + \overline{A}_f\Delta x_f}{\overline{A}} \qquad\textrm{(2-107)}$$

ponieważ $\Delta x_e$ zdefiniowane jest sposób jawny:

$$\Delta x_{ej} = \frac{(A_{cj}+A_{cj+1})\Delta x_c + (A_{fj}+A_{fj+1})\Delta x_f}{A_j+A_{j+1}} \qquad\textrm{(2-108)}$$