Warunki brzegowe

(Boundary Conditions)

Na każdym odcinku rzeki mamy $N$ węzłów obliczeniowych, rozdzielających $N-1$ komórek obliczeniowych metody różnic skończonych. Dla tych komórek zapisać można $2N-2$ równań różnicowych. Ponieważ jednak mamy $2N$ niewiadomych ($\Delta Q$ i $\Delta z$), potrzebujemy jeszcze dwóch dodatkowych równań. Równania te określone zostają dla każdego odcinka poprzez warunki brzegowe, które w przypadku przepływu spokojnego wymagane są na obu końcach odcinka. Dla przepływu rwącego wymagany jest jedynie warunek na brzegu górnym.