Górne warunki brzegowe

(Upstream Boundary Conditions)

Górne warunki brzegowe wymagane są na górnych końcach wszystkich odcinków, które nie są połączone z innymi odcinkami lub obszarami akumulacji (ang. storage area). Górny warunek brzegowy ma postać hydrogramu przepływu (natężenia przepływu w funkcji czasu). Równanie hydrogramu dla odcinka $m$ ma postać

$$\Delta Q_k^{n+1} = Q_k^n-Q_k\qquad\textrm{(2-113)}$$

gdzie $k$ jest górnym węzłem odcinka $m$. Postać równania (2-113) w metodzie różnic skończonych wygląda następująco:

$$MUQ_m \Delta d Q_k = MUB_m\qquad\textrm{(2-114)}$$

gdzie $MUQ_m = 1$, a $MUB_m = Q_1^{n+1}-Q_1^{n}$.